Меню сайту
Форма входу
Друзі сайту
Загрузка...
Географ.at.ua
Підручники і посібники

В цьому розділі розміщені підручники потрібні чи корисні для навчання на географічному факультеті ЛНУ, зокрема з географії, екології, менеджменту і туризму, а також загальноосвітніх дисциплін (філософія, політологія, педагогіка, психологія тощо). Не дивуйтеся, що на даний момент літератури мало, згодом її буде більше ;-)


Іванов Є.А. Радіоекологічні дослідження: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 1 49 с.

У посібнику висвітлено актуальні проблеми вивчення та основні поняття і положення радіоекології. Викладено методи проведення радіоекологічних досліджень та уявлення про природні і техногенні джерела радіоактивного забруднення довкілля. Розглянуто сучасну радіаційну ситуацію в Україні та особливості радіоактивного забруднення її екосистем. Розроблено пропозиції щодо нормування радіоактивного навантаження і радіоекологічного моніторингу досліджуваних територій. Показано значення радіоекологічних досліджень у розвитку суміжних екологічних галузей та розв'язання проблем геоекології.

Для студентів екологічних, географічних, геологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться проблемами радіоекології.Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм. Навчальний посібник. - К.: Знання, 2006. - 271 с.

У навчальному посібнику висвітлено теорію і практику організації та функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Послідовно розкрито основні поняття й концепції сільського зеленого туризму, а також розглянуто питання менеджменту, планування й маркетингового просування у цій галузі. Проаналізовано європейський досвід і перспективи розвитку сільського туризму в Україні.

Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - 128 с.

Квартальнов В.А. Туризм. - 172 с.

Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина: [Монографія]. - К.: МАУП, 2003. - 424 с.

Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. П50 М.С. Вершинин. — М.: Гардарики, 2000. — 843 с.


Приймак В. І. Тестові завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики: Навчальний посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. - 301с.

Посібник містить тестові завдання, головні визначення, формули, теореми і їх наслідки, а також методику розв'язування типових задач з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика". Значна увага приділяється задачам з економічним змістом. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Буде корисним учням і студентам інших спеціальностей та інших типів навчальних закладів при вивченні вказаної дисципліни, а також економістам, які використовують імовірнісні та статистичні методи і моделі у своїй практичній діяльності.
Загрузка...
Copyright ПСГ © 2008-2018