Меню сайту
Форма входу
Друзі сайту
Загрузка...
Географ.at.ua
Історія географічного факультету Львівського
національногоуніверситету ім.І.Франка


Відомий географ і геоботанік Антоні Реман у травні 1882 р. відповідно до указу цісаря Австро-Угорської імперії очолив кафедру географії у Львівському університеті.
З ім'ям А. Ремана (1840-1917), який керував Інститутом географії з 1883 р. до 1910 р., пов'язаний перший період становлення географії у Львівському університеті.
У цей період навчався учень А. Ремана - С. Рудницький (1877-1937) - фундатор географії та картографії, академік.
З 1911р. Інститутом географії у Львівському університеті керував Е. Ромер (1871-1954) - польський географ, кліматолог, картограф. Він керував інститутом до 1933 р. Після цього і до 1939 р. Інститут очолював Август Ціргофер, 1939-1943 - Юрій Полянський.
Наступний період розвитку географії у Львівському університеті розпочався після закінчення Другої світової війни (1945) і тривав до другої половини 80-х років.
Деканами факультету в різні роки працювали: О.Т. Ващенко (1945-1951), П.Ф. Ситніков (1951-1952), І.І. Сваричевський (1952-1953), П.М. Цись (1954-1964), М.С. Андріанов (1964-1967), П.В. Климович (1968-1974), Б. Лящук (1974-1976), Г.П. Міллер (1976-1984), Я.С. Кравчук (1984-2002), Я.Б. Хомин (в.о. декана з 2002 р., з 2003 р. - декан).
У післявоєнні роки відбувалося формування наукових напрямів і шкіл. На кафедрі фізичної географії започатковано ландшафтознавчу школу (проф. К.І. Геренчук, Г.П. Міллер) та школу ґрунтознавства і географії ґрунтів (проф. І.М. Гоголєв), на кафедрі економічної географії - територіально-господарських комплексів і атласного картографування (проф. О.Т. Ващенко і О.І. Шаблій), на кафедрі геоморфології - динамічної і регіональної геоморфології (проф. П.М. Цись). Цікавий науковий напрям "кадастр земель" започаткував проф. О.Г. Топчієв.
Новий етап розвитку географії у Львівському університеті розпочався з другої половини 80-х років. На цей час на факультеті функціонувало три кафедри: фізичної географії (завідувач до 1994 р. - Г.П. Міллер, 1994-2001 - Б.П. Муха, з 2001 - А.В. Мельник), економічної і соціальної географії (завідувач 1987-1990 - Ф.Д.Заставний, з 1990 - О.І.Шаблій), геоморфології (завідувач 1976-1987 і з 1990 - Я.С.Кравчук, 1987-1990 І.П.Ковальчук). За неповних п'ять років було створено чотири нові кафедри: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (1988, завідувач у 1988-2003 рр. - Ю.Ю. Туниця, з 2003 р. - С.І. Кукурудза), географії України (1990, завідувач Ф.Д. Заставний), політичної географії і країнознавства (1992 р., завідувач М.З. Мальський; після створення факультету міжнародних відносин і обрання М.З. Мальського деканом перейшла в структуру цього факультету, згодом поділилася і змінила назву), географії ґрунтів (1993 р., завідувач С.П. Позняк). Дещо пізніше було створено ще дві кафедри: конструктивної географії і картографії (2000р., завідувач І.П. Ковальчук) і туризму (2003р., завідувач М.П. Мальська).
Створено нові науково-дослідні та навчальні лабораторії: інженерно-геоморфологічних досліджень - НДЛ-51 (1990 р., з 2000 р. - інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень), фізико-хімічних аналізів ґрунтів, комплексного атласного картографування, ландшафтно-екологічних інформаційних систем, аналізу ґрунтів і природних вод, дослідження територіальних суспільних систем, геоінформаційного моделювання та картографування, геохімії і геофізики ландшафтів, ґрунтознавства й екології землекористування - НДЛ-52. Утверджуються раніше започатковані наукові напрями і школи, формуються нові. Продовжує працювати школа комплексної територіальної організації суспільства й атласного картографування (проф. О.І.Шаблій), Львівська ландшафтна школа (проф. А.В. Мельник).
Поглиблюються і розширюються геоморфологічні дослідження. Формуються нові напрями і школи. Із створенням лабораторії інженерно-геоморфологічних досліджень утверджується школа інженерної геоморфології (проф. Я. Кравчук).
Виникла нова школа (проф. І.П. Ковальчук) - екологічної геоморфології. Здобули визнання дослідження проблем палеогеографії плейстоцену під керівництвом проф. А.Б. Богуцького.
Розвивається започаткована проф. І. Гоголєвим школа "Генетико-географічні проблеми ґрунтознавства" після відкриття у 1993 р. кафедри, яку очолив проф. С.П. Позняк.
З відкриттям кафедри географії України (1990) під керівництвом професора Ф.Д. Заставного, почала формуватися нова наукова школа - географічного українознавства.
Всі кафедри факультету беруть активну участь у міжнародній науковій і навчальній діяльності. У зарубіжних країнах навчаються студенти й аспіранти, проводяться обмінні практики (з Університетом Марії Кюрі-Склодовської у Любліні - протягом 15 років). З 1992 до 2003 рр. стажування у зарубіжних країнах пройшли 34 викладачі (Австрія, Бельгія, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція).


Загрузка...
Copyright ПСГ © 2008-2018